CLTPP001 - Administratívna aplikácia a tablety


Projekt:Pro Monumenta - prevencia údržbou.
Názov verejného obstarávateľa:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Víťazný uchádzač:bit - STUDIO Bratislava, s.r.o., Priemyselná 6, 824 90 Bratislava
Cena:20 116,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1608305&l=sk