CLTPP001 - Pro Monumenta - TV spot a jeho uvedenie


Projekt:Pro Monumenta - prevencia údržbou.
Názov verejného obstarávateľa:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Víťazný uchádzač:TA3 (C.E.N. s.r.o.),Gagarinova 12, P.O.Box 31, 820 15 Bratislava
Cena:5 520,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2195120&l=sk