CLTPP001 - Lezecká výstroj - doplnenie


Projekt:Pro Monumenta - prevencia údržbou.
Názov verejného obstarávateľa:Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Víťazný uchádzač:BVH spol. s r.o., Ulica stavbárov 21,971 01 Prievidza
Cena:2 800,00
Zmluva:https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Detail/13835