DGV01003 - Monitorovanie vchodových dverí + panikové tlačidlo


Projekt:Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia
Názov verejného obstarávateľa:Centrum Slniečko,n.o
Víťazný uchádzač:Efes Electronics spol. s.r.o., Novozámocká 89 949 05 Nitra
Cena:1 620,00
Zmluva:https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/BZD_MONITORING-zmluva.pdf