DGV01004 - Účtovníčka projektu (Brána do života)


Projekt:BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Brána do života
Víťazný uchádzač:Janka Prelovská, Pezinská 7, 900 21 Pezinok
Cena:10 560,00
Zmluva:Odkaz nie je k dipozícii