DGV01004 - Publicita


Projekt:BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Brána do života
Víťazný uchádzač:Michal Krajčír, Lužná 229/43, 927 05 Šaľa
Cena:4 900,00
Zmluva:Odkaz nie je k dipozícii