DGV01004 - Servisný pracovník-servisné a prevádzkové služby


Projekt:BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Brána do života
Víťazný uchádzač:Ján Zapletal, Medveďovej 1, 851 04 Bratislava
Cena:6 200,00
Zmluva:Odkaz nie je k dipozícii