DGV01004 - Elektrické prístroje pre domácnosť


Projekt:BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Brána do života
Víťazný uchádzač:Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Cena:2 427,00
Zmluva:Odkaz nie je k dipozícii