DGVPP001 - Elektrospotrebiče pre prevádzku kuchynky a na drobné čistenie


Projekt:Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Názov verejného obstarávateľa:Inštitút pre výskum práce a rodiny
Víťazný uchádzač:GASTROSET SK, sr.o., Geologická 1F, 821 06 Bratislava,
Cena:1 089,96
Zmluva:http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/KMC/kmc_elektrospotrebice_gastroset.pdf