GII01004 - 2. časť - Technologická časť BLC


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:Drevoindustria Mechanik, s.r.o., Oceliarska 3, 010 01 Žilina
Cena:1 911 000,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/images/stories/ZOD_DIZA.pdf