GII01004 - Softvérová časť informačného systému


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:BPM Consulting, s.r.o., Timonova 27, 040 01 Košice
Cena:117 750,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/images/stories/podlimitne_zakazky/05_inf.system/Zmluva_S...