INC01013 - "Klub Rómskeho jazyka - kroje a krojové súčasti pre dievčatá a chlapcov


Projekt:" Rómsky jazyk - most medzi nami "
Názov verejného obstarávateľa:Súkromné gymnázium Kremnica
Víťazný uchádzač:Súkromná stredná odborná škola Kežmarok
Cena:4 750,00
Zmluva:http://sgkca.edupage.org/files/2z.pdf